Angielski INDYWIDUALNIEZajęcia indywidualne maja charakterystykę podobną do zajęć grupwych jednak w pełni dostosowane są do zindywidualizowanych, konkretnych potrzeb danego kursanta. Program nauki oraz kierunek rozwoju mają na celu zaspokojenie potrzeb słuchacza, a tempo dostosowane jest do jego możliwości. Terminy oraz częstotliwość lekcji ustalane są indywidualnie. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne techniki i metody nauczania języka obcego dostosowane do personalnych oczekiwań. Uczestnik kursu, oprócz podręczników, korzysta z dodatkowych, atrakcyjnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów audiowizualnych. Uczniowie regularnie poddawani są testom oraz sprawdzianom, co pozwala na ocenę postępów oraz ewentualne położenie nacisku na obszar wymagający poprawy. Nauka prowadzona jest w przyjaznej atmosferze, zachęcającej do uczestnictwa oraz aktywności podczas zajęć, co zapewnia skuteczność przyswajania wiedzy.
Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.